Algemene voorwaarden

 

Voorwaarden Boerma/FDS webshop

Online betalen bij Boerma/FDS De online betaalmogelijkheden zijn beveiligd. De pagina’s zijn beschermd met SSL, waardoor uw gegevens versleuteld worden verzonden en het onmogelijk is voor derden om uw (creditcard)gegevens te zien. U kunt de beveiliging checken door op de betalingspagina op uw rechtermuisknop te drukken en te kiezen voor ‘Eigenschappen’. U krijgt nu een venster met de verbindingsgegevens. Bij ‘Verbinding’ staat vermeld dat het om een SSL-verbinding gaat. Uw creditcard gegevens, zoals het nummer en de vervaldatum, worden uiteraard niet opgeslagen.

Boerma/FDS verstrekt uw gegevens aan een beperkte kring van derden die de gegevens voor administratieve doeleinden verwerken teweten:

Maxcredible BV: in geval kopen op rekening.

Mollie Payments voor betalingen middels creditcard en Ideal.

PayPal voor betalingen middels PayPal.

 

Hiernaast verstrekt Boerma/FDS uw gegevens niet aan derden, behoudens voor zover wet en regelgeving ons hiertoe verplichten. De gegevens worden uitsluitend voor de in deze privacy policy omschreven doelen gebruikt.

U heeft het recht, door middel van een tot Boerma/FDS gericht verzoek, om uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. U kunt dit verzoek doen als de gegevens feitelijk onjuist zijn, voor de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel in strijd met de wet worden verwerkt.

Artikel 1. Algemeen

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de naleving van alle contracten aangegaan door Boerma/FDS.

Artikel 2. Definities

In de leveringsvoorwaarden wordt de koper als volgt gedefinieerd: een natuurlijk- of rechtspersoon die een opdracht heeft gegeven aan Boerma/FDS betreffende de levering van goederen.

Artikel 3. Prijs

  1. De prijs van alle aangeboden goederen is inclusief 9% of 21% BTW, maar exclusief verzend-/bezorgkosten, tenzij anders aangegeven.
  2. De prijzen op deze site weergegeven kunnen aan verandering onderhevig zijn, voor welke reden dan ook.
  3. Boerma/FDS behoudt zich het recht voor om de prijs van boeken die in het buitenland uitgegeven worden en te koop worden aangeboden te verhogen, mocht dit nodig zijn in verband met een verandering in de wisselkoers.

 

Artikel 4. Levering

De levertijden door Boerma/FDS opgegeven zijn slechts levertijden bij benadering. Een overschrijding van de aangegeven levertijd geeft de koper geen recht op vergoeding.

In Nederland en België bezorgen wij, indien besteld voor 12:00 uur, op werkdagen binnen 2 werkdagen.

In Duitsland geldt een maximale levertijd op werkdagen van 72 uur.

Levertijden naar een ander Europees of internationaal land gaat altijd in overleg met Boerma/FDS.

Internationale orders (uit alle landen met uitzondering van Nederland, België en Duitsland) worden ex works geleverd.

Dat betekent dat een internationale klant in de webshop geen verzendkosten krijgt berekend; het transport en de transportkosten zijn echter wel voor rekening van de klant. Voor meer informatie kunt u hierover terecht bij Boerma/FDS, waar u de bestelling kunt afhalen of van waaruit u de order wilt laten bezorgen.

 

Artikel 5. Schade en aansprakelijkheid

  1. De koper is verplicht om bij ontvangst te controleren of het geleverde voldoet aan de specificaties. Als dit niet het geval is, dan moet de koper Boerma/FDS hiervan binnen drie dagen schriftelijk op de hoogte stellen. Als deze periode voorbij is, dan wordt de koper geacht de goederen te hebben aanvaard.
  2. Als is aangetoond dat de goederen niet voldoen aan de specificaties, dan heeft Boerma/FDS de keuze om, als de goederen zijn teruggestuurd, deze of te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurprijs terug te betalen.

 

Artikel 6. Betaling

  1. Tenzij anders overeengekomen, betaalt de koper de aanschafprijs en alle andere uit de overeenkomst voortvloeiende kosten bij bevestiging van bestelling.
  2. Voor elke bestelling zullen de verpakking- en verzendkosten in rekening worden gebracht.

 

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

De goederen geleverd door Boerma/FDS blijven het bezit van Boerma/FDS totdat alle betalingen zijn voldaan. De risico van de goederen gaat over op de koper op het moment dat de goederen geleverd worden.

 

Artikel 8. Overmacht

Zonder af te doen aan eerder genoemde rechten, heeft Boerma/FDS het recht, in geval van overmacht, om het uitvoeren van de bestelling op te schorten of om het contract op te zeggen zonder tussenkomst van de rechter, waarvan Boerma/FDS de koper schriftelijk op de hoogte zal brengen en als gevolg waarvan Boerma/FDS geen schadevergoeding verschuldigd is.

 

Artikel 9. Toepasselijk recht

Alleen Nederlands recht is van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Boerma/FDS en de koper.

Alle rechtszaken zullen voor de Nederlandse rechter gebracht worden die in het zich voordoende conflict bevoegd is.

 

Tot slot

Mocht u na het lezen van deze privacy policy toch nog vragen hebben over de bescherming van uw privacy tijdens uw bezoeken op onze websites, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact op met ons.

 

Boerma/FDS kan tussentijds deze privacy policy aanpassen wanneer er zich ontwikkelingen voordoen op het gebied van bijvoorbeeld technologie, wetgeving, verwerkingen of verstrekkingen. Wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via deze pagina.